Missie

Milagro biolandbouwers

Dirk ’s Jongers van ‘Milagrow’ te Aartselaar en Erik Krosenbrink van ‘UseMan’ te Kessel zijn in 2018 gefusioneerd. Beide biolandbouwers smelten hun bedrijf samen tot Milagro Biolandbouwers. (naar de langspeelfilm ‘The Milagro Beanfield War’ , van Robert Redford 1988.  Milagro betekent Mirakel in het Spaans)

Midden in de zuidelijke groene long van Antwerpen ontstaat zo een schoolvoorbeeld van een gemengd biologisch landbouwbedrijf. Nabij Hemiksem, 40 hectare groot en nagenoeg aaneengesloten.

Rundvee, grove groenteteelt, pompoen-bewaring en hoevewinkel met een kleine bakkerij en brouwerij vormen de bedrijfseconomische basis.

Video afspelen
In de vakpers :

About Who? About people!

We richten ons zowel naar de consument met onze hoevewinkel als naar de  grotere afzetkanalen (overdekte biomarkten, bio superettes en groothandels).

Tevens is er plaats voor activiteiten en samenwerkingen binnen de sociale economie.  We dragen onze visie uit door heel duidelijk te communiceren dat we daarbij ook mensen betrekken die in de reguliere arbeidsmarkt niet mogen deelnemen. Bij ons telt: ‘mens zijn, in de landbouw en voeding’.

En we huisvesten  Bioacademy, de business school voor land- en tuinbouwers die de biologische productiemethode willen toepassen.  “Ons doel is de komende jaren, hier in de rand van de stad, een toekomstgerichte en vitale agrarische cultuur uit te bouwen” aldus beide vennoten die hiermee tonnen ervaring in de biosector samenvoegen.

                Ontmoet Erik Krosenbrink