Soupe, Suppe, Potage, çorba, суп, スープ, 扫除

About What ? About Soup!

Nos soupes sont de haute qualité et ont un prix très compétitif. Nous y parvenons en travaillant avec les meilleurs légumes, dont seuls les défauts esthétiques déterminent qu’ils sont moins adaptés au marché du frais.

De cette manière, le couteau coupe dans les deux sens : vous avez une soupe fine et abordable et nous travaillons de manière rentable. En outre, l’environnement en bénéficie miraculeusement.

Milagro. biosoup est un partenariat entre la chaîne de magasins pauvres en emballages “The Barn”, le maître fabricant de soupes “Potagez” et le grossiste “Delibio” à l’initiative des “agriculteurs biologiques de Milagro”.

Onze soepen zijn van hoge kwaliteit en hebben een zeer concurrentiële prijs. We slagen hierin door te werken met de allerbeste groente, waarbij slechts esthetische afwijkingen bepalen dat ze minder geschikt zijn voor de verse markt.

Zo snijdt het mes aan elke zijde: U heeft een prima en betaalbare soep en wij werken kosten-efficiënt. Bovendien, het milieu vaart er mirakels goed bij.

Milagro. biosoup is een samenwerkingsverband tussen verpakkingsarme winkelketen ‘The Barn’, meester-soepmaker ‘Potagez’ en groothandel ‘Delibio’ op initiatief van ‘Milagro biolandbouwers’.